Τοπίο........Ελληνικόν

Λευκάδα...
Φτώχεια παντού.....Λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί,;....


Urban.....

ΤΟΛΜΗ

Τόσα να πω. . . . . .και να μην μπορώ τίποτα να γράψω . . . . . . . .